Sự kiện

Quà Nguyên Liệu


Quý Mutizen thân mến,

Trong các tuần đầu tiên từ khi khai mở, máy chủ mới còn có các hoạt động ưu đãi Quà Nguyên Liệu hấp dẫn không thể bỏ qua. Hãy tận dụng cơ hội ngay để quá trình chinh phục lục địa MU thêm dễ dàng nhé!


Tuần 1

 

Gói quàTên vật phẩmGiá ưu đãi (Gem)Số lần mua
Quà Ưu Đãi Thú CưỡiTinh Hoa Thú x1040
(giá gốc 200 Gem)
1
Tinh Hoa Thú x50298
(giá gốc 1000 Gem)
1
Tinh Hoa Thú x80798
(giá gốc 1600 Gem)
2
Tinh Hoa Thú x1401680
(giá gốc 2800 Gem)
4
Quà Ưu Đãi Thần KhíPha Lê Thần Lực41
(giá gốc 270 Gem)
1
Pha Lê Thần Lực180
(giá gốc 900 Gem)
2
Pha Lê Thần Lực459
(giá gốc 1530 Gem)
2
Pha Lê Thần Lực1238
(giá gốc 2475 Gem)
4
Quà Ưu Đãi CánhVũ Linh-Sơ58
(giá gốc 400 Gem)
1
Vũ Linh-Sơ198
(giá gốc 700 Gem)
1
Vũ Linh-Sơ588
(giá gốc 1200 Gem)
1
Vũ Linh-Sơ1588
(giá gốc 2100 Gem)
1
Tinh Hoa Cánh252
(giá gốc 840 Gem)
1
Tinh Hoa Cánh688
(giá gốc 1344 Gem)
2
Quà Ưu Đãi NgọcNgọc Chaos58
(giá gốc 200 Gem)
4
Ngọc Life168
(giá gốc 600 Gem)
4
Ngọc Bless100
(giá gốc 500 Gem)
2
Ngọc Bless300
(giá gốc 1000 Gem)
2
Ngọc Soul168
(giá gốc 600 Gem)
4
Ngọc Rèn392
(giá gốc 1960 Gem)
2
Quà Ưu Đãi KhácTúi Đá Tẩy Luyện133
(giá gốc 166 Gem)
10
Thuốc Tăng Cấp-Cao80
(giá gốc 160 Gem)
5
Thuốc x2.5 EXP44
(giá gốc 88 Gem)
5
Sách x10 EXP-Trung64
(giá gốc 80 Gem)
10
Thuốc x2.5 EX70
(giá gốc 88 Gem)
10
Rương Tinh Hoa
Sưu Tập-Sơ
44
(giá gốc 88 Gem)
15

 

Tuần 2 - 5

 

Gói quàTên vật phẩmGiá ưu đãi (Gem)Số lần mua
Quà Ưu Đãi Thú CưỡiTinh Hoa Thú x869
(giá gốc 160 Gem)
1
Tinh Hoa Thú x20179
(giá gốc 400 Gem)
1
Tinh Hoa Thú x40318
(giá gốc 800 Gem)
1
Quà Ưu Đãi Thần KhíPha Lê Thần Lực x6188
(giá gốc 270 Gem)
2
Pha Lê Thần Lực x10268
(giá gốc 450 Gem)
3
Pha Lê Thần Lực x20368
(giá gốc 800 Gem)
1
Quà Ưu Đãi CánhVũ Linh-Sơ x6138
(giá gốc 300 Gem)
2
Vũ Linh-Sơ x10228
(giá gốc 500 Gem)
1
Vũ Linh-Trung x20408
(giá gốc 1000 Gem)
3
Tinh Hoa Cánh x3298
(giá gốc 504 Gem)
2
Quà Ưu Đãi NgọcNgọc Chaos x1045
(giá gốc 300 Gem)
4
Ngọc Soul x10138
(giá gốc 300 Gem)
3
Ngọc Life x10138
(giá gốc 300 Gem)
3
Ngọc Bless x30138
(giá gốc 300 Gem)
3
Túi Đá Tẩy Luyện x5368
(giá gốc 840 Gem)
5
Ngọc Rèn x5218
(giá gốc 490 Gem)
3
Quà Ưu Đãi KhácMảnh Đá Trang Bị x300388
(giá gốc 800 Gem)
1
Mảnh Đá Hồn Bộ x300388
(giá gốc 800 Gem)
1
Bùa Tẩy Sức Mạnh x1288
(giá gốc 488 Gem)
1
Bùa Tẩy Nhanh Nhẹn x1288
(giá gốc 488 Gem)
1
Bùa Tẩy Thể Chất x1288
(giá gốc 488 Gem)
1
Bùa Tẩy Năng Lượng x1288
(giá gốc 488 Gem)
1