Sự kiện

Quà Nạp Theo Ngày


Quý Mutizen thân mến,

Trong các tuần đầu tiên tính từ lúc khai mở máy chủ, chỉ cần có nạp thẻ mỗi ngày theo số lượng quy định sẽ nhận được nhiều phần thưởng hỗ trợ hữu ích như sau:

Tuần 1

Ngày thứNạp nhận 250 Gem
và quà bên dưới
Nạp nhận 500 Gem
và quà bên dưới
Nạp nhận 1000 Gem
và quà bên dưới
Ngày 1Tinh Hoa Thú x10Huyết Ngọc-Sơ x15Tinh Hoa Thú x30
Vé Devil Square x5Vé Luyện Ngục x2Lì Xì Nhỏ (200) x2
Áo Tàng Hình x5Vé Kho Báu x3Gem Khóa x50
--Vé Kho Báu x5
Ngày 2Thuốc Tăng Cấp-Cao x1Thuốc x2.5 EXP x1Thuốc x5 EXP x1
Vé Devil Square x5Vé Luyện Ngục x210.000.000 Zen
Áo Tàng Hình x5Vé Kho Báu x3Gem Khóa x50
--Vé Kho Báu x5
Ngày 3Vũ Linh-Sơ x6Tinh Hoa Cánh x2Vũ Linh-Sơ x12
Vé Devil Square x5Vé Luyện Ngục x2Lì Xì Nhỏ (200) x2
Áo Tàng Hình x5Vé Kho Báu x3Gem Khóa x50
--Vé Kho Báu x5
Ngày 4Pha Lê Thần Lực x8Pha Lê Thần Lực x15Pha Lê Thần Lực x20
Vé Devil Square x5Vé Luyện Ngục x210.000.000 Zen
Áo Tàng Hình x5Vé Kho Báu x3Gem Khóa x50
--Vé Kho Báu x5
Ngày 5Thẻ Alquamos x3Đá Hồi Sinh x30Thẻ Hell Hound x8
Vé Devil Square x5Vé Luyện Ngục x2Lì Xì Nhỏ (200) x2
Áo Tàng Hình x5Vé Kho Báu x3Gem Khóa x50
--Vé Kho Báu x5
Ngày 6Ngọc Life x6Ngọc Life x12Ngọc Rèn x8
Vé Devil Square x5Vé Luyện Ngục x210.000.000 Zen
Áo Tàng Hình x5Vé Kho Báu x3Gem Khóa x50
--Vé Kho Báu x5
Ngày 7Ngọc Bless x15Ngọc Soul x10Ngọc Rèn x10
Vé Devil Square x5Vé Luyện Ngục x2Lì Xì Nhỏ (200) x2
Áo Tàng Hình x5Vé Kho Báu x3Gem Khóa x50
--Vé Kho Báu x5

 

Tuần 2 - 9

Ngày thứNạp nhận 250 Gem
và quà bên dưới
Nạp nhận 500 Gem
và quà bên dưới
Nạp nhận 1000 Gem
và quà bên dưới
Ngày 1Tinh Hoa Thú x10Huyết Ngọc-Sơ x15Tinh Hoa Thú x30
Huyết Ngọc-Sơ x5Vé Luyện Ngục x2Lì Xì Nhỏ (200) x2
Áo Tàng Hình x5Vé Kho Báu x3Gem Khóa x50
--Vé Kho Báu x5
Ngày 2Ngọc Chaos x10Ngọc Life x15Thuốc x2.5 EXP x8
Vé Devil Square x5Vé Luyện Ngục x2Lì Xì Nhỏ (200) x2
Áo Tàng Hình x5Vé Kho Báu x3Gem Khóa x50
--Vé Kho Báu x5
Ngày 3Vũ Linh-Sơ x8Tinh Hoa Cánh x3Vũ Linh-Sơ x12
Tinh Hoa Cánh x1Vé Luyện Ngục x2Lì Xì Nhỏ (200) x2
Áo Tàng Hình x5Vé Kho Báu x3Gem Khóa x50
--Vé Kho Báu x5
Ngày 4Pha Lê Thần Lực x10Pha Lê Thần Lực x15Pha Lê Thần Lực x20
Vé Devil Square x5Vé Luyện Ngục x2Lì Xì Nhỏ (200) x2
Áo Tàng Hình x5Vé Kho Báu x3Gem Khóa x50
--Vé Kho Báu x5
Ngày 5Rương Tinh Hoa
Sưu Tập-Sơ x3
Ngọc Chaos x20Ngọc Life x25
Vé Devil Square x5Vé Luyện Ngục x2Lì Xì Nhỏ (200) x2
Áo Tàng Hình x5Vé Kho Báu x3Gem Khóa x50
--Vé Kho Báu x5
Ngày 6Ngọc Life x8Ngọc Rèn x6Ngọc Rèn x8
Ngọc Rèn x2Vé Luyện Ngục x2Lì Xì Nhỏ (200) x2
Vé Devil Square x5Vé Kho Báu x3Gem Khóa x50
--Vé Kho Báu x5
Ngày 7Rương Tinh Hoa
Sưu Tập-Sơ x3
Ngọc Soul x10Ngọc Rèn x8
Ngọc Bless x15Vé Luyện Ngục x2Lì Xì Nhỏ (200) x2
Áo Tàng Hình x5Vé Kho Báu x3Gem Khóa x50
--Vé Kho Báu x5

 

Nay xin thông báo để quý Mutizen kịp thời nắm rõ. Kính chúc quý Mutizen đạt được nhiều thành tựu trong quá trình khám phá máy chủ mới.