Cẩm Nang

Magic Palace


VLTKM


Thông tin chung


 • Thời gian ra mắt dự kiến: Từ sau bảo trì ngày 01/02/2018.
 • Thời gian tham gia: Cả ngày.
 • Điều kiện tham gia: Cấp 320 trở lên.

Phần thưởng


 • Khế Ước Nguyên Tố.
 • Chương Sách Ma Pháp.
 • EXP, Zen.

Quy tắc


 • Mỗi ngày khiêu chiến tối đa 2 lần (1 lần miễn phí, khiêu chiến tiếp tiêu hao 100 Gem).
 • Người chơi tiêu diệt quái trong thời gian nhanh nhất, đạt đánh giá SSS sẽ mở ải tiếp theo.
 • Có 3 thử thách với nhiệm vụ khác nhau:
  • Nhiệm vụ Căn Cốt Ma Pháp: Quái xuất hiện ngẫu nhiên với 4 loại thuộc tính khác nhau, tại 4 góc có các hỗ trợ.
  • Nhiệm vụ Thí Luyện Ma Pháp: Thử thách độ sát thương người chơi với 9 đợt quái dễ - khó khác nhau.
  • Nhiệm vụ Đột Phá Ma Pháp: Thử thách khả năng phòng ngự của người chơi.
 • Tùy theo thời gian vượt ải, sẽ có đánh giá vượt ải khác nhau, để trao thưởng.

VLTKMLike Fanpage ngay để cùng thảo luận & đón chờ thông tin mới!