Cẩm Nang

Liên Server Kanturu

VLTKM

Thông tin chung

 • Thời gian tham gia: 16h00 và 20h30 hàng ngày.
 • Điều kiện tham gia: Cấp 280 trở lên.

Phần thưởng

 • Ngọc Tiến Hóa.
 • Sách EXP.
 • Thẻ Zen.
 • Kho Báu Kanturu – thêm nguồn đổi Ngọc Tái Sinh, Ngọc Tiến Hóa.

Quy tắc

 • Ghép đội theo mốc Lv280-340, Lv341-380, Lv381-420, Lv421-460, Lv461-500.
 • Mỗi ngày tham gia 1 lần, tổ đội không cần đủ 4 người vẫn có thể tham gia.
 • Ngoài phần thưởng của 3 giai đoạn còn có thêm phần thưởng xếp hạng.
 • Bảng xếp hạng tính theo thời gian vượt ải nhanh nhất.
 • Thời gian báo danh tham gia kéo dài 10 phút đầu tính từ lúc mở hoạt động, sau đó không thể tham gia.
 • Ưu hóa rơi vật phẩm, phân chia khu vực ghép theo cấp 280-340, 341-380, 381-Master 20, Master 21-Master 60, Master 61 trở lên.

MUW

Phối hợp ăn ý, diệt quái càng nhanh xếp hạng càng cao

MU Online Web