Cẩm Nang

Land of Trials

MU Online Web

Thông tin chung

 • Thời gian tham gia: 08h00 - 24h00 mỗi ngày.
 • Điều kiện tham gia: Cấp 125 trở lên.

Phần thưởng

 • Dây Chuyền.
 • Ngọc Bless.
 • Đá Chúc Phúc.
 • Vũ Linh.
 • Huyết Đệ.

Quy tắc

 • Trong Ma Luyện Chi Địa có nhất nhiều quái, tiêu diệt những quái này có xác suất cao nhận được Vũ Linh, Huyết Đệ, Đá Chúc Phúc, Đá Yamai, và trang bị Hạng Liên.
 • Cấp nhân vật càng cao vào Ma Luyện Chi Địa cấp càng cao.
 • 08h00 - 24h00 mỗi ngày đều có thể vào Ma Luyện Chi Địa, là bản đồ hạn chế giờ, khi thời gian còn lại là 0 không thể vào, cần sử dụng item Thẻ Thông Hành Luyện Ngục để tăng thời gian, mỗi ngày có thể tăng số lần tùy theo cấp VIP của người chơi, cấp VIP càng cao số lần tăng càng nhiều.
 • Trong quá trình Thám Hiểm Ma Luyện Chi Địa, người chơi có thể tự do thoát ra, sau khi thoát thời gian còn lại tạm thời ngừng tính.
 • 12h00 - 13h00 mỗi ngày là thời gian x2 kinh nghiệm, bỏ lỡ thời gian này có thể dùng Gem để lấy lại.