Cẩm Nang

Land of Lost

MU Online Web

Thông tin chung

  • Thời gian tham gia: 14h30 - 15h00 mỗi ngày.
  • Điều kiện tham gia: Cấp 125 trở lên.

Phần thưởng

  • Tinh Hoa Sưu Tập.
  • Thẻ Quái.
  • Sách Kỹ Năng.

Quy tắc

  • Mỗi ngày chỉ chọn 1 phó bản, qua ngày có thể chọn phó bản khác.
  • Mỗi ngày có 20 phút tham gia, vào phó bản hệ thống tự động trừ thời gian, rời phó bản ngưng trừ. Thời gian dư, qua ngày sẽ nhận lại tài nguyên.
  • 14h30 – 15h00, ngẫu nhiên xuất hiện quái bảo rương, mở bảo rương thêm Thẻ Hình.

MU Online Web