Cẩm Nang

Kalima

MU Online Web

Thông tin chung

 • Thời gian tham gia: 08h00 - 24h00 mỗi ngày.
 • Điều kiện tham gia: Cấp 125 trở lên.

Phần thưởng

 • Vũ khí.
 • Trang bị Trác Việt.
 • Đá Trang bị.
 • Trang bị Chi Hồn.

Quy tắc

 • Trong Thần Miếu Kalima phân bố quái và BOSS mạnh, tiêu diệt những quái và oss này có thể nhận được những tài nguyên bộ trang bị tương ứng.
 • Trong Đó Boss Ma Vương KunDun mỗi ngày tạo mới 10 lần. Tiêu diệt Ma Vương Kundun có thể nhận Đá Trang Bị, Bộ Trang Bị Chi Hồn, Vũ Khí Trác Việt Đơn, trang bị phòng ngự, có nhiều cơ hội nhận Vũ Khí Trác Việt Song.
 • Cấp người chơi càng cao vào cấp Kalima Thần Miếu càng cao.
 • 08h00 - 24h00 mỗi ngày đều có thể vào Ma Luyện Chi Địa, là bản đồ hạn chế giờ, khi thời gian còn lại là 0 không thể vào, cần sử dụng vật phẩm Map Thất Lạc để tăng thời gian, mỗi ngày có thể số lần tùy theo cấp VIP của người chơi.
 • Trong quá trình thám hiểm Thần Miếu Kalima, người chơi có thể thoát bất cứ lúc nào, sau khi thoát thời gian còn lại sẽ tạm thời dừng tính.