Cẩm Nang

Frost Valley

VLTKM

Thông tin chung

  • Thời gian tham gia: 19h00 hàng ngày.
  • Tham gia tại Khu Hoạt Động.

Quy tắc

  • Sau khi báo danh sẽ chia ra 2 đội Đỏ và Lam, hệ thống sẽ ghép theo Level tương ứng.
  • Trong phó bản có thể nhận điểm bằng nhiều cách: Diệt người chơi phe địch, thu thập rương, trấn thủ Khu Phòng Thủ (hình tròn ở giữa bản đồ).
  • Phần thưởng xếp theo hạng và tính theo đội nào nhiều điểm nhất.

MUW