Cẩm Nang

Devil Square

VLTKM

Thông tin chung

  • Thời gian tham gia: Cả ngày.
  • Điều kiện tham gia: Cấp 100 trở lên.

Phần thưởng

  • Nhiều Zen.
  • Điểm kinh nghiệm - EXP.
  • Ngọc Bless, Ngọc Soul.

MUW  MUW  MUW  MUW

Quy tắc

MUW

  • Cần Vé Devil Square để tham gia (có thể Ghép hoặc mua trong Shop).
  • Trong 5 phút sẽ xuất hiện 4 đợt quái, diệt quái càng nhanh thì đánh giá thưởng càng tốt và phần thưởng nhận được càng nhiều.
  • Dùng Zen hoặc Gem để kích hoạt cổ vũ giúp tăng tỉ lệ diệt quái.
  • Cấp VIP càng cao số lần tham gia trong ngày càng nhiều.

VLTKM

VLTKM