Cẩm Nang

Đấu Trường Sinh Tử

VLTKM

Thông tin chung

  • Thời gian tham gia: Cả ngày.
  • Điều kiện tham gia: Cấp 145 trở lên.

Phần thưởng

  • 30, 50, 70, 100, 150 Gem khóa.
  • Zen.
  • Pha Lê Thần Lực.

Quy tắc

  • Có 10 lượt khiêu chiến miễn phí/ngày.
  • VIP có thể mua thêm lượt khiêu chiến.
  • Mỗi lần khiêu chiến sẽ tăng thời gian chờ. Thời gian chờ quá 15 phút sẽ tạm không thể khiếu chiến.
  • 21h59 hàng ngày hệ thống sẽ xếp hạng và trao thưởng.

VLTKM

Các Mutizen có thể tranh tài Top 3 Bảng Xếp Hạng