Cẩm Nang

Chaos Castle

VLTKM

Thông tin chung

 • Thời gian tham gia: Cả ngày.
 • Điều kiện tham gia: Cấp 70 trở lên.

Phần thưởng

 • Điểm kinh nghiệm - EXP.
 • Điểm hoạt động.
 • Điểm danh vọng (dùng cho tính năng Tước Vũ).

MUW  MUW  MUW

Quy tắc

 • Các anh hùng cần diệt quái và tránh rơi vào hàng chông gai, dựa theo điểm tích lũy theo Bảng Xếp Hạng để trao thưởng.
 • Vào bản đồ, ngoại hình chuyển thành 1 kiểu chiến binh, không thể xem thông tin, tổ đội hay mở Guild.
 • Quái bị tiêu diệt có hiệu ứng bùng nổ đẩy nhân vật ra xa, nếu rơi vào hàng chông gai, xem như tử vong, bị tử vong 3 lần tính là thất bại.
 • Có 3 giai đoạn:
  • Giai đoạn 1: Lúc đầu tham gia phó bản.
  • Giai đoạn 2: số lượng quái dưới 25, phần chông gai nhiều thêm.
  • Giai đoạn 3: Số lượng quái dưới 20, phần chông gai nhiều hơn.

VLTKM

VLTKM