Cẩm Nang

Castle Siege

VLTKM

Thông tin chung

 • Thời gian tham gia: 20h00 - 20h30.
  • Trận đầu tiên: Ngày thứ 3 từ khi mở máy chủ.
  • Trận thứ hai: Ngày thứ 5 từ khi mở máy chủ.
  • Các trận còn lại: Thứ Sáu hàng tuần.
 • Điều kiện tham gia:
  • Chưa có Guild chiếm lĩnh: Chọn Top 4 Guild trên Bảng Xếp Hạng tham gia.
  • Đã có Guild chiếm lĩnh: Top 3 Guild trên Bảng Xếp Hạng tham gia công thành.

Phần thưởng

 • Dành cho Guild chiếm lĩnh: Dây Chuyền. Hiệu ứng hỗ trợ. Kinh nghiệm - EXP. Zen. Thuốc tăng 1.5 EXP. Vé Luyện Ngục.
 • Dành cho Guild tham gia: Kinh nghiệm - EXP. Zen.

Khu vực tranh đoạt

Phe công
 • Tấn công lần lượt các vị trí theo thứ tự sau: Cổng Ngoài > Tượng Thủ Hộ A & B > Cổng Giữa > Tượng Thủ Hộ C > Cổng Trong > Tượng Thử Hộ D > Tháp Rồng.
 • Khi thành viên tử trận sẽ hồi sinh tại vị trí Tượng Thủ Hộ vừa phá hủy gần nhất.
 • Phe công phải tiêu diệt Tượng Thủ Hộ mới có thể phá cổng tương ứng.

VLTKM

Phe thủ
 • Phe thủ có thể ra ngoài bằng Cổng Chuyển Tiếp.
 • Phe thủ phải tấn công và ngăn cản phe công phá hủy các Tượng Thủ Hộ và cổng thành.
 • Tùy tình hình chiến sự mà phe thủ có thể dùng quân nhu hỗ trợ.

VLTKM

VLTKM

Long Tháp Đoạt Quan

 • Bên công phá vỡ Trụ Thủ Hộ trong thành, lập tức vào Long Tháp Đoạt Quan.
 • Sau khi vào giai đoạn này, 4 Chiến Minh tham gia chiến đấu cần hỗ trợ Minh Chủ của mình đoạt được La Luân Chi Quan.
 • Bất cứ Chiến Minh nào đồng thời chiếm lĩnh 2 cơ quan thì Minh Chủ hoặc Phó Minh Chủ của đội đó mới có thể bắt đầu thu thập Hoàng Quan.
 • Sau khi nhận Hoàng Quan, duy trì thời gian chiếm lĩnh 15 phút hoặc cho đến khi kết thúc Công Thành Chiến được coi là thắng.
 • Chiếm Lĩnh Minh trước khi bắt đầu Công Thành Chiến: Ở giai đoạn này bắt đầu mặc định có các quyền của Hoàng Quan.

VLTKM