Cẩm Nang

Blood Castle

VLTKM

Thông tin chung

  • Thời gian tham gia: Cả ngày.
  • Điều kiện tham gia: Cấp 70 trở lên.

Phần thưởng

  • Nhiều Zen.
  • Điểm kinh nghiệm - EXP.
  • Tinh Hoa Thú, Huyết Ngọc - Sơ (dùng nâng cấp thú cưỡi).

MUW  MUW  MUW  MUW

Quy tắc

MUW

  • Cần vật phẩm Áo Tàng Hình để tham gia (có thể Ghép hoặc mua trong Shop).
  • Trong 15 phút, diệt quái càng nhanh, đánh giá thưởng sẽ càng tốt và phần thưởng nhận được càng nhiều.
  • Dùng Zen hoặc Gem để kích hoạt cổ vũ giúp tăng tỉ lệ diệt quái.
  • Cấp VIP càng cao số lần tham gia trong ngày càng nhiều.

VLTKM

VLTKM

VLTKM