Cẩm Nang

Alca

VLTKM

Thông tin & phần thưởng

  • Tham chiến theo Guild tại khu vực Hoạt Động Liên Server.
  • Phần thưởng: Các loại đá nâng cấp Khiên Bảo Vệ.

Quy tắc

  • Bước 1: Dọn dẹp mọi vật cản.
  • Bước 2: Chọn 1 tòa tháp, chiếm 2 cơ quan và chiếm tháp chính.
  • Bước 3: Giữ tháp trong vòng 10 phút, giữ thành công thì tháp sẽ thuộc phe đó vĩnh viễn.
  • Bước 4: Khi chiếm được 2 hoặc 1 tòa tháp vĩnh viễn, sau 4 phút sẽ xuất hiện Ngai Vàng.
  • Bước 5: Guild chiếm tháp vĩnh viễn sẽ được quyền đoạt Ngai Vàng.

MUW