Cẩm Nang

Thú Cưỡi

VLTKM

Thông tin chung

 • Điều kiện tham gia: Cấp 9 trở lên.
 • Nguyên liệu nâng cấp thú cưỡi:
  • Tinh Hoa Thú
  • Huyết Ngọc-Sơ, Huyết Ngọc-Trung
  • Huyết Ngọc-Cao, Huyết Ngọc-Cao
  • Đá Tiến Cấp-Cưỡi
 • Nguồn ra nguyên liệu:
  • Blood Castle, Land Of Trials
  • Boss Hoàng Kim, Tìm Kho Báu
  • Thưởng Thành Tựu, Shop

Quy tắc

 • Tiến cấp thú cưỡi sẽ nhận những thú cưỡi có ngoại hình khác nhau. Dũng sĩ có thể tùy chọn ngoại hình thú cưỡi để hợp với phong cách nhân vật.
 • Tiến cấp, cường hóa thú sẽ làm cho nhân vật thêm vạn phần sức mạnh.

VLTKM

Cưỡi Dark Horse giống kỵ sĩ bóng đêm không các Mutizen?

VLTKM

Mutizen có liên tưởng đến phim hoạt hình nổi tiếng nào ko ạ!

VLTKM

Huyền thoại thú cưỡi một thời!

VLTKM

Pháp sư quyền năng!