Cẩm Nang

Thần Linh Giáng Lâm

Thần Linh Giáng Lâm mang đến những nguồn ma lực trỗi dậy từ cách đây ngàn năm, tích tụ và bộc phát mạnh mẽ làm cho chủ nhân phát quang, cường lực chống đỡ mọi tà khí xâm thể.

Thông tin chung

 • Điều kiện mở: Cấp 365 trở lên.
 • Nguyên liệu: Trang bị Thần Cách và Hạt Sáng Thế.
 • Nguồn ra nguyên liệu: Đánh quái Lv 361 trở lên, hoạt động và tách trang bị Thần Cách.

Quy tắc

Hiện tại có 3 Thần Linh để quý Mutizen lựa chọn giáng thế là Pharaoh, Cánh Tử Vong và Thần Thời Gian. Các Thần Linh khác nhau tăng thuộc tính khác nhau:

 • Pharaoh tăng sát thương phi nguyên tố và giảm sát thương phi nguyên tố.
 • Cánh Tử Vong miễn nhiễm với hầu hết các sát thương từ độc lôi.
 • Thần Thời Gian miễn nhiễm với hầu hết các sát thương từ băng và lửa.

Trang bị Thần Cách

 • Trang bị Thần Cách dùng để kích hoạt Thần Linh Giáng Lâm, mỗi vị thần có 6 vị trí trang bị, và mỗi vị trí có những thuộc tính khác nhau.
 • Cách nhận: Trang bị Thần Cách chất lượng thấp có thể nhận được thông qua quái vật và BOSS trên cấp 361, và trang bị Thần Cách chất lượng cao hơn có thể nhận được thông qua ghép và một số hoạt động.
 • Ghép trang bị Thần Cách: Năm mảnh trang bị Thần Cách có cùng chất lượng và cùng loại có thể được kết hợp thành trang bị Thần Cách chất lượng cao hơn, có thể hoạt động bằng cách chuột trái chọn thao tác.

 • Nâng cấp và tách trang bị Thần Cách:
  • Trang bị Thần Cách có thể được nâng cấp bằng các Hạt Sáng Thế, và các thuộc tính tương ứng sẽ được tăng lên sau khi nâng cấp.
  • Trang bị Thần Cách khi bị phân hủy nhận lại Hạt Sáng Thế.
 • Kích hoạt bộ trang bị Thần Cách: Trang bị Thần Cách có cùng phẩm chất, sẽ nhận được thuộc tính bộ trang bị tương ứng với Thần Linh đó sau khi kích hoạt (ví dụ cùng bộ Tím).