Cẩm Nang

Thần Khí

VLTKM

Người lãnh đạo ưu tú nhất của từng tộc sẽ sở hữu Thần Khí,
những vũ khí thần thánh đã được truyền những kháng tính,
trừ tà cực mạnh để tiêu diệt đội quân Ác ma Kundun.

Thông tin chung

 • Điều kiện tham gia: Cấp 135 trở lên.
 • Nguyên liệu nâng cấp:
  • Mỗi thần khí có nguyên liệu nâng cấp đặc trưng.
  • Nguyên liệu chủ yếu là Pha Lê Thần Lực.
 • Nguồn ra nguyên liệu:
  • Hoạt động đăng nhập 7 ngày.
  • Ưu đãi máy chủ mới.
  • Đổi điểm tại Shop.
  • Đấu Trường 1vs1, Tìm Kho Báu, Thành Tựu, và Shop điểm.

Quy tắc

 • Lực chiến của Thần khí sẽ cộng dồn.
 • Mỗi Thần Khí sẽ có chiêu thức đặc trưng, có thể sử dụng.

VLTKM

VLTKM