Cẩm Nang

Master Skill

MU Online Web

Phàm là kẻ trần tục không kiên trì nhẫn nại khó đạt cảnh giới cao pháp thuật. Phần thưởng xứng đáng cho những kẻ ngày đêm tôi luyện là những huyền cơ bí ẩn nằm trong hệ thống thiên phú

Thông tin chung

    • Điều kiện mở: Cấp 400 trở lên và hoàn thành nhiệm vụ thăng chức Master.
    • Nguyên liệu: Điểm Master Skill.
    • Nguồn ra: Mỗi lần tăng cấp sẽ tăng 1 điểm Master Skill.

Quy tắc

  • Master Skill là chiêu bị động, tùy theo hướng tăng sẽ có những hiệu ứng nhất định.
  • Tăng điểm đủ của chiêu thức này, mới có thể mở chiêu tiếp theo.
  • Một số chiêu thức cần phải đủ điểm tiềm năng của nhân vật mới có thể lĩnh hội.
  • Tẩy để cộng lại điểm Master Skill tiêu hao 1 Sách Lãng Quên.

MU Online Web