Cẩm Nang

Ma Giới


Tiến cấp Ma Giới

 • Có 3 phần để tiến cấp bao gồm: Ma Giới Dũng Khí, Vinh Dự và Chinh Phục.
 • Cách thức nâng cấp của mỗi phần đều giống nhau như sau:
  • Tiến hành Mài để tăng Level, đạt 10 Level sẽ mở Tiến cấp.
  • Sau khi Tiến cấp sẽ tăng Bậc.
  • Tùy Hồn Nhẫn khác nhau, sẽ cần Bậc khác nhau để kích hoạt.
 • Nguyên liệu nâng cấp: từ phó bản Ma Giới Vực Sâu

Tinh Luyện Ma Giới

 • Khi kích hoạt Hồn Nhẫn ở phần Tiến cấp (mục bên trên) thì mới có thể Tinh luyện.
 • Mỗi Hồn Nhẫn cần bậc khác nhau để kích hoạt.
 • Nguyên liệu để Tinh luyện Hồn Nhẫn: từ Phó bản Ma Giới Vực Sâu

Trùng Sinh Ma Giới

 • Tiến hành tôi luyện thuộc tính Ma Giới.
 • Khi tôi luyện đạt mốc nhất định có thể Trùng Sinh, từ đó kích hoạt kỹ năng đặc trưng của Ma Giới đó.

Like Fanpage ngay để cùng thảo luận & đón chờ thông tin mới!