Cẩm Nang

Hồn Rồng

Thông tin chung

 • Tính năng giúp cho nhân vật gia tăng thuộc tính, nâng cao lực chiến.
 • Điều kiện mở: Đạt cấp độ 300.
 • Nguyên liệu nâng cấp:
  • Có 8 vị trí tương đương 8 vật phẩm Đầu, Cánh, Thân, Vuốt trái phải, Chân trái phải, và Đuôi Frost Dragon.
  • Tinh Hồn Frost Dragon.
 • Nguồn nhận nguyên liệu:
  • Hồ Ước Nguyện
  • Nạp tích lũy hoặc một số sự kiện sắp ra mắt.

Quy tắc

 • Khi tham gia một số hoạt động sẽ nhận được nguyên liệu.
 • Với 8 vị trí, cần 8 vật phẩm tương ứng kích hoạt 1 lần duy nhất.
 • Nếu các anh hùng sở hữu được thêm các vật phẩm đó lần nữa, thì có thể dùng để tăng bậc cho từng vị trí.
 • Ngoài ra, có thể dùng Tinh Hồn Frost để tăng thêm thuộc tính cơ bản của toàn bộ tính năng Hồn Rồng.