Cẩm Nang

Hệ Thống Guild

MU Online Web

Thông tin chung

  • Điều kiện vào Guild: Cấp 90 trở lên.
  • Điều kiện lập Guild: Đạt VIP 3, Cấp 90 trở lên50 Gem.
  • Nguyên liệu nâng cấp Guild:
   • Điểm cống hiến (nhận khi nộp các loại Huy Chương Kỷ Niệm, Chiến Công, Trác Việt, Zen)
   • Điểm năng động (nhận khi tham gia các hoạt động hàng ngày)
  • Nguồn ra:
   • Các loại Huy Chương: Treo máy luyện cấp, Cry Wolf, Boss Guild...
   • Điểm năng động: Quà Guild, Boss Guild, Công Thành Chiến, Cry Wolf

Guild cấp cao nhận hỗ trợ càng mạnh

Cấp
Guild
Thành viên
tối đa
Thuộc tính cộng thêm cho thành viên
140

HP tối đa +800

Vật công & Ma công +80

Vật phòng & Ma phòng +56

240

HP tối đa +1000

Vật công & Ma công +100

Vật phòng & Ma phòng +70

345

HP tối đa +1260

Vật công & Ma công +126

Vật phòng & Ma phòng +88

445

HP tối đa +1580

Vật công & Ma công +158

Vật phòng & Ma phòng +110

550

HP tối đa +2000

Vật công & Ma công +200

Vật phòng & Ma phòng +140

650

HP tối đa +2520

Vật công & Ma công +252

Vật phòng & Ma phòng +176

755

HP tối đa +3170

Vật công & Ma công +317

Vật phòng & Ma phòng +221

855

HP tối đa +4000

Vật công & Ma công +400

Vật phòng & Ma phòng +280

960

HP tối đa +5040

Vật công & Ma công +504

Vật phòng & Ma phòng +352

1060

HP tối đa +6350

Vật công & Ma công +635

Vật phòng & Ma phòng +444

Boss Guild

 • Guild cấp 1 sẽ mở Boss Guild.
 • Chủ Guild và Phó Guild gọi Boss Guild tiêu hao điểm Quỹ Guild.
 • Phần thưởng:
  • Phần thưởng rơi ra các thành viên có thể nhận.
  • Phần thưởng của top 3 sát thương gửi qua thư.
  • Thành viên tiêu diệt boss sẽ được thưởng qua thư.

MU Online Web

Cry Wolf

 • Guild cấp 3 sẽ mở Cry Wolf.
 • Chủ Guild và Phó Guild mở hoạt động CryWolf, tiêu hao điểm Quỹ Guild.
 • Tiêu diệt hết quái trong thời gian quy định sẽ nhận phần thưởng tương ứng.

MU Online Web

Huy Hiệu Guild

 • Có 3 Huy Hiệu tương ứng cần cấp Guild 2, 3, 4 để mở.
 • Vật phẩm Ấn Elf, Ấn Angel, Ấn Devil để tăng cấp cho Huy Hiệu tương ứng.
 • Thoát Guild, thuộc tính của Huy Hiệu vẫn có hiệu quả.

MU Online Web