Cẩm Nang

Hệ Thống Cánh

VLTKM

Thông tin chung

 • Điều kiện mở: Cấp 190 trở lên.
 • Nguyên liệu nâng cấp:
  • Vũ Linh – Sơ, Vũ Linh – Trung, Vũ Linh – Cao, Vũ Linh – Siêu.
  • Tinh Hoa Cánh.
 • Nguồn ra nguyên liệu:
  • Train quái, ghép vật phẩm.
  • Land of Trials.
  • CryWolf.
  • Tìm Kho Báu, Thưởng Thành Tựu.

Quy tắc

 • Cánh không chỉ tăng lực chiến vượt trội, mà còn là điều kiện để vào bản đồ Icarus.
 • Khi tăng bậc cánh sẽ có hiệu ứng tinh tế oai phong, thể hiện đặc trưng và phù hợp từng lớp nhân vật.
 • Tùy theo cấp cánh mà nguyên liệu nâng cấp sẽ khác nhau.
Cấp cánhNguyên liệu nâng cấp
1 - 4Vũ Linh - Sơ, Tinh Hoa Cánh, Zen
5 - 7Vũ Linh - Trung, Tinh Hoa Cánh, Zen
8 - 10Vũ Linh - Cao, Tinh Hoa Cánh, Zen
11 - 12Vũ Linh - Siêu, Tinh Hoa Cánh, Zen

VLTKM

VLTKM

VLTKM

VLTKM