Cẩm Nang

Chòm Sao

VLTKM

Thông tin chung

  • Điều kiện mở: Cấp 85 trở lên.
  • Nguyên liệu nâng cấp: Đá Hồn & Zen.
  • Nguồn ra nguyên liệu: Boss Tinh Anh.

Quy tắc

  • Dùng Đá Hồn và Zen để nâng cấp Chòm Sao.
  • Thành công sẽ tăng 1 sao, thất bại nhận được điểm tích lũy Tinh Hồn.

VLTKM

  • Thắp sáng hết Chòm Sao là có thể kích hoạt Huy chương của sao đó.
  • Kích hoạt Huy chương thành công nhận thêm thuộc tính.

VLTKM