Cẩm Nang

Chế Tạo

VLTKM

Thông tin chung

 • Điều kiện tham gia: Cấp 65 trở lên.
 • Nguyên liệu sử dụng:
  • Ngọc Bless, Ngọc Soul, Ngọc Life.
  • Ngọc Chaos, Ngọc Rèn.
 • Nguồn ra nguyên liệu:
  • Train quái, Ghép vật phẩm.
  • Các hoạt động ngày.
  • Mua từ tính năng Gửi Bán.

Quy tắc

 • Tăng sao và Tăng thêm giúp cải thiện thuộc tính trang bị, từ đó tăng lực chiến.
 • Tẩy luyện giúp trang bị có thêm các thuộc tính phù hợp với nhân vật như thêm vật công, tốc đánh, tuyệt kích, sát thương...
Cấp trang bịNguyên liệu nâng cấp
Cường hóa - Tăng sao
Nguyên liệu nâng cấp
Tăng thêm - Thêm thuộc tính
1Ngọc BlessNgọc Life
2Ngọc Life, Ngọc Rèn
3
4
5
6
7Ngọc Soul
8
9Ngọc Bless, Ngọc Soul, Ngọc Chaos
10
11
12
13
14

VLTKM

VLTKM