Sự kiện

Tăng Thuộc Tính Bộ


MU Online Web


Thông tin chung


 • Điều kiện tham gia: Cấp 255 trở lên.
 • Nguyên liệu:
  • Đá Bộ Trang Bị.
  • Linh Hồn Bộ.
  • Đá Tăng Cấp-Bộ.
 • Nguồn ra nguyên liệu: Kalima, mua tại Gửi Bán, Ghép.

Quy tắc


 • Tùy theo trang bị sẽ có thể kích hoạt bộ Vàng hay Tím và Cam.
 • Bậc trang bị càng cao, tiêu hao nguyên liệu càng nhiều và thuộc tính càng cao.
 • Khi đủ nguyên liệu, kích hoạt 100% thành công.

MU Online Web


BộHình chú thíchÝ nghĩa chỉ sốYêu cầu
bậc trang bị
VàngĐã nâng cấp
1 trang bị Bộ Vàng
Bậc 5 trở lên
TímĐã nâng cấp
1 trang bị Bộ Tím
Bậc 8 trở lên
CamĐã nâng cấp
1 trang bị Bộ Cam
Bậc 8 trở lên

MU Online Web

MU Online Web