Sự kiện

Lò Luyện Thập Đơn


MU Online Web


Thông tin chung


  • Điều kiện tham gia: Cấp 60 trở lên.

Phần thưởng


  • Tăng thêm thuộc tính, tăng cường lực chiến mạnh mẽ hơn.

Quy tắc


  • Dùng trang bị không sử dụng để tăng bậc Lò Luyện, Lò Luyện bậc càng cao thì tăng lực chiến càng nhiều.
  • Tăng 10 cấp (chấm tròn) ở giữa Lò Luyện, thì sẽ lên bậc mới.
  • Trang bị Excellent bậc 3 mới có thể sử dụng.
  • Chức năng Đặt nhanh chỉ áp dụng cho các trang bị không có Tăng thêm, Cường hóa.
  • Nguyên liệu Huyền Thiết dùng để trưởng thành Lò Luyện (Lv tối đa là 50).

MU Online Web