Sự kiện

Thần Chú, Ma Ngữ

Bên cạnh hoạt động - Chiến Balgass, phiên bản lần này còn mang đến thêm cho quý Mutizen nhiều tính năng hấp dẫn không kém. Với những tính năng mới này, quý Mutizen sẽ có cơ hội tăng mạnh sức chiến đấu. Hãy cùng tôi luyện chăm chỉ để tiêu diệt lũ ác ma, trả lại bình yên cho rừng Balgass!

Tính năng mới

  • Tính năng Thần Chú, tính năng Ma Ngữ (cấp 385 mở tính năng).
  • Thêm mới: tiêu diệt quái cấp 380 trở lên rơi Soul-Sơ, quái cấp 400 trở lên rơi Soul-Trung.
  • Thêm mới trong Ghép: dùng tính năng ghép có thể nhân Soul-Cao.
  • Hoạt động nhận Ma Năng sẽ được cập nhật sau, Ma Năng kích hoạt và Chuyên tu Ma Ngữ Bền Bỉ, Ma Ngữ Cường Công, Ma Ngữ Phòng Thủ, Ma Ngữ Chính Xác và Ma Ngữ Chống Đỡ, tăng các Thuộc tính và Lực chiến của người chơi