Sự kiện

Lụa Địa Mùa Đông

Quý Mutizen thân mến,

Tiếp tục khuấy đảo không khí mừng Giáng Sinh 2017 trên khắp lục địa MU rộng lớn, sự kiện Lục Địa Mùa Đông sẽ trở lại từ ngày 14/12 với sự đột phá bất ngờ trong hệ thống phần thưởng. Thông tin chi tiết như sau:


Thời gian & nội dung hoạt động


 • Thời gian: Từ 09h00 ngày 14/12 - 23h59 ngày 20/12/2017.
 • Trong thời gian sự kiện, khi luyện cấp đánh quái có thể nhận được các chữ MUW, Lục, Địa, Mùa, Đông.
 • Riêng chữ MUW có thể mua tại cửa hàng (khu vực Phổ Biến).
 • Có thể dùng các chữ để ghép thành Quà Lục Địa theo công thức sau:
MUW + Lục + Địa + Mùa + Đông = Quà Lục Địa

Quà Lục Địa


 • Mở Quà Lục Địa sẽ nhận được 1 phần thưởng ngẫu nhiên trong danh sách bên dưới.
 • Đá Hồn, Gem Khóa sẽ nhận trực tiếp vào nhân vật.
Phần thưởng ngẫu nhiên
1 Vé Devil Square (khóa)1 Túi Đá Tẩy Luyện (500 đá/túi) (không khóa)
1 Túi Đá Tẩy Luyện (100 đá/túi) (khóa)100 Tinh Hoa Sưu Tập - Trung (khóa)
1 Thuốc x1.5 EXP (khóa)1 Sách x3 EXP - Cao (khóa)
1 Rương Phòng Cụ Excellent 2 Bậc 9
(không khóa)
1 Rương Nhẫn Excellent 1 Bậc 7
(khóa)
1 Ngọc Tái Sinh (khóa)1 Ngọc Chaos (khóa)
10 Gem Khóa1 Dây Night (khóa)
200 Đá Hồn (khóa)1 Đá Dung Hợp (khóa)
1 Đá Dịch Chuyển (khóa)-

Ưu đãi tuần


 • Trong thời gian sự kiện, các gói quà sẽ được giảm giá vô cùng hấp dẫn như sau.
 • Các gói ưu đãi có giới hạn mua nhất định.
Gói QuàChi tiết ưu đãiPhần thưởng mở quà
Quà Nâng Cấp
 • Giảm giá 40%
 • Giá gốc: 220 Gem
 • Giá ưu đãi: 128 Gem
 • Giới hạn mua: 5 lần
 • 2 Ngọc Creation
 • 1 Ngọc Rèn
Quà Đẳng Cấp
 • Giảm giá 30%
 • Giá gốc: 440 Gem
 • Giá ưu đãi: 288 Gem
 • Giới hạn mua: 5 lần
 • 3 Thuốc x2.5 EXP
 • 2 Quyển Tốc Đánh
Quà Excellent
 • Giảm giá 20%
 • Giá gốc: 228 Gem
 • Giá ưu đãi: 178 Gem
 • Giới hạn mua: 5 lần
 • 1 Túi Tẩy Luyện
 • 2 Ngọc Life
Quà Tái Sinh
 • Giảm giá 40%
 • Giá gốc: 320 Gem
 • Giá ưu đãi: 188 Gem
 • Giới hạn mua: 5 lần
 • 3 Ngọc Tái Sinh
 • 1 Ngọc Tiến Hóa
Quà Tinh Hoa
 • Giảm giá 30%
 • Giá gốc: 530 Gem
 • Giá ưu đãi: 368 Gem
 • Giới hạn mua: 5 lần
 • 20 Thẻ Elite Bull Fighter
 • 500 Tinh Hoa Sưu Tập-Sơ
Quà Dung Hợp
 • Giảm giá 30%
 • Giá gốc: 680 Gem
 • Giá ưu đãi: 398 Gem
 • Giới hạn mua: 5 lần
 • 3 Đá Dung Hợp
 • 2 Ngọc Life

Ưu đãi quà nguyên liệu


 • Trong thời gian sự kiện, các gói quà sẽ được giảm giá vô cùng hấp dẫn như sau.
 • Các gói ưu đãi có giới hạn mua nhất định khác nhau.
Gói QuàVật phẩmChi tiết ưu đãi
Quà Ưu Đãi
Thú Cưỡi
Tinh Hoa Thú x8
 • Giảm giá 55%
 • Giá gốc: 160 Gem
 • Giá ưu đãi: 79 Gem
 • Giới hạn mua: 2 lần
Tinh Hoa Thú x20
 • Giảm giá 40%
 • Giá gốc: 400 Gem
 • Giá ưu đãi: 238 Gem
 • Giới hạn mua: 1 lần
Tinh Hoa Thú x40
 • Giảm giá 55%
 • Giá gốc: 800 Gem
 • Giá ưu đãi: 368 Gem
 • Giới hạn mua: 1 lần
Quà Ưu Đãi
Thần Khí
Pha Lê Thần Lực x6
 • Giảm giá 30%
 • Giá gốc: 270 Gem
 • Giá ưu đãi: 188 Gem
 • Giới hạn mua: 2 lần
Pha Lê Thần Lực x10
 • Giảm giá 40%
 • Giá gốc: 450 Gem
 • Giá ưu đãi: 268 Gem
 • Giới hạn mua: 3 lần
Pha Lê Thần Lực x20
 • Giảm giá 55%
 • Giá gốc: 800 Gem
 • Giá ưu đãi: 368 Gem
 • Giới hạn mua: 1 lần
Quà Ưu Đãi
Cánh
Vũ Linh Sơ x6
 • Giảm giá 40%
 • Giá gốc: 300 Gem
 • Giá ưu đãi: 179 Gem
 • Giới hạn mua: 2 lần
Vũ Linh Sơ x10
 • Giảm giá 40%
 • Giá gốc: 500 Gem
 • Giá ưu đãi: 298 Gem
 • Giới hạn mua: 1 lần
Vũ Linh Sơ x20
 • Giảm giá 55%
 • Giá gốc: 1000 Gem
 • Giá ưu đãi: 448 Gem
 • Giới hạn mua: 3 lần
Tinh Hoa Cánh x3
 • Giảm giá 40%
 • Giá gốc: 504 Gem
 • Giá ưu đãi: 298 Gem
 • Giới hạn mua: 2 lần
Quà NgọcNgọc Chaos x10
 • Giảm giá 55%
 • Giá gốc: 100 Gem
 • Giá ưu đãi: 45 Gem
 • Giới hạn mua: 4 lần
Ngọc Soul x10
 • Giảm giá 55%
 • Giá gốc: 300 Gem
 • Giá ưu đãi: 138 Gem
 • Giới hạn mua: 3 lần
Ngọc Life x10
 • Giảm giá 55%
 • Giá gốc: 300 Gem
 • Giá ưu đãi: 138 Gem
 • Giới hạn mua: 3 lần
Ngọc Bless x30
 • Giảm giá 55%
 • Giá gốc: 300 Gem
 • Giá ưu đãi: 138 Gem
 • Giới hạn mua: 3 lần
Túi Đá Tẩy Luyện x5
 • Giảm giá 40%
 • Giá gốc: 840 Gem
 • Giá ưu đãi: 499 Gem
 • Giới hạn mua: 5 lần
Ngọc Rèn x5
 • Giảm giá 55%
 • Giá gốc: 490 Gem
 • Giá ưu đãi: 218 Gem
 • Giới hạn mua: 3 lần
Quà khácMảnh Đá Trang Bị x300
 • Giảm giá 20%
 • Giá gốc: 800 Gem
 • Giá ưu đãi: 388 Gem
 • Giới hạn mua: 1 lần
Mảnh Hồn Bộ x300
 • Giảm giá 20%
 • Giá gốc: 800 Gem
 • Giá ưu đãi: 388 Gem
 • Giới hạn mua: 1 lần
Bùa Tẩy Sức Mạnh x1
 • Giảm giá 40%
 • Giá gốc: 488 Gem
 • Giá ưu đãi: 288 Gem
 • Giới hạn mua: 1 lần
Bùa Tẩy Nhanh Nhẹn x1
 • Giảm giá 40%
 • Giá gốc: 488 Gem
 • Giá ưu đãi: 288 Gem
 • Giới hạn mua: 1 lần
Bùa Tẩy Thể Chất x1
 • Giảm giá 40%
 • Giá gốc: 488 Gem
 • Giá ưu đãi: 288 Gem
 • Giới hạn mua: 1 lần
Bùa Tẩy Năng Lượng x1
 • Giảm giá 40%
 • Giá gốc: 488 Gem
 • Giá ưu đãi: 288 Gem
 • Giới hạn mua: 1 lần