Sự kiện

Quà Nạp Lần Đầu


Quý Mutizen thân mến,

Khi tham nạp thẻ lần đầu tiên tại máy chủ mới sẽ nhận được những phần thưởng ưu đãi cực khủng như bên dưới.

Cập nhật mới từ ngày 26/10/2017.

Quà Nạp Lần Đầu

  • Vũ khí Chaos +9 sao, thuộc tính tăng thêm cấp 4 (theo chủng tộc)
  • 6 Vé Devil Square
  • 6 Áo Tàng Hình (Vé Blood Castle)
  • 1 Thuốc Tăng Cấp (dùng trước cấp 200 sẽ trực tiếp tăng 1 cấp, dùng sau cấp 200 sẽ nhận điểm kinh nghiệm nhất định)
  • 5.000.000 Zen

Quà Đầu Ngày Tuần 1


Từ ngày thứ 2 trong tuần đầu tính từ lúc khai mở máy chủ
sẽ nhận được nhiều phần thưởng hỗ trợ hữu ích như sau:

NgàyVật phẩm
Ngày thứ 2Thuốc Tăng Cấp-Cao x1
(dùng trước cấp 215 sẽ tăng trực tiếp 1 cấp
dùng sau cấp 215 sẽ tăng kinh nghiệm nhất định)
Vé Devil Square x5
Áo Tàng Hình x5
Ngày thứ 3Tinh Hoa Cánh x2
Vé Devil Square x5
Áo Tàng Hình x5
Ngày thứ 4Pha Lê Thần Lực x20
Vé Devil Square x5
Áo Tàng Hình x5
Ngày thứ 5Thẻ Hellmaine
Vé Devil Square x5
Áo Tàng Hình x5
Ngày thứ 6Ngọc Life x20
Vé Devil Square x5
Áo Tàng Hình x5
Ngày thứ 7Ngọc Bless x40
Vé Devil Square x5
Áo Tàng Hình x5

Quà Đầu Ngày Tuần 2


Từ ngày thứ 2 trong tuần thứ 2 tính từ lúc khai mở máy chủ
sẽ nhận được nhiều phần thưởng hỗ trợ hữu ích như sau:

NgàyVật phẩm
Ngày thứ 2Gem khóa x100
Vé Devil Square x5
Áo Tàng Hình x5
Ngày thứ 3Áo Tàng Hình x5
Vé Luyện Ngục x2
Gem khóa x100
Ngày thứ 4Vé Luyện Ngục x2
Vé Devil Square x5
Gem khóa x100
Ngày thứ 5Vé Devil Square x5
Áo Tàng Hình x5
Gem khóa x100
Ngày thứ 6Áo Tàng Hình x5
Vé Luyện Ngục x2
Gem khóa x100
Ngày thứ 7Vé Luyện Ngục x2
Vé Devil Square x5
Gem khóa x100

Nay xin thông báo để quý Mutizen kịp thời nắm rõ. Kính chúc quý Mutizen đạt được nhiều thành tựu trong quá trình khám phá máy chủ mới.