Sự kiện

Đua Top Nhận Thưởng


Quý Mutizen thân mến,

Trong vòng 7 ngày đầu tiên kể từ khi khai mở máy chủ mới, quý Mutizen có thể tham gia các hoạt động đua Top hấp dẫn để nhận lấy nhiều phần thưởng quý hiếm.

Mỗi ngày sẽ có hoạt động đua Top khác nhau như sau:

 

Ngày 1 - Đua Top Xếp Hạng Thú Cưỡi

HạngPhần thưởngSố lượng
Hạng 1Áo Excellent 2 Bậc 6 cường 10 thêm 71
Huyết Ngọc-Sơ45
Thẻ Đổi Báu Vật12
Hạng 2 - 3Áo Excellent 2 Bậc 61
Huyết Ngọc-Sơ40
Thẻ Đổi Báu Vật6
Hạng 4 - 6Áo Excellent 1 Bậc 61
Huyết Ngọc-Sơ35
Thẻ Đổi Báu Vật5
Hạng 7 - 10Huyết Ngọc-Sơ30
Thẻ Đổi Báu Vật3
Hạng 11 - 20Huyết Ngọc-Sơ10
Thẻ Đổi Báu Vật2
Cấp thú cưỡi đạt ≥ bậc 3Huyết Ngọc-Sơ10
Thẻ Đổi Báu Vật1
Túi Gem Khóa10

Ngày 2 - Đua Top Xếp Hạng Cấp Độ

HạngPhần thưởngSố lượng
Hạng 1Bao tay Excellent 2 Bậc 6 Cường 10 thêm 71
Vũ Linh-Sơ24
Thẻ Đổi Báu Vật12
Hạng 2 - 3Bao tay Excellent 2 Bậc 61
Vũ Linh-Sơ21
Thẻ Đổi Báu Vật6
Hạng 4 - 6Bao tay Excellent 1 Bậc 61
Vũ Linh-Sơ18
Thẻ Đổi Báu Vật5
Hạng 7 - 10Vũ Linh-Sơ15
Thẻ Đổi Báu Vật3
Hạng 11 - 20Vũ Linh-Sơ5
Thẻ Đổi Báu Vật2
Level ≥ 200Vũ Linh-Sơ5
Thẻ Đổi Báu Vật1
Túi Gem Khóa10

Ngày 3 - Đua Top Xếp Hạng Cánh

HạngPhần thưởngSố lượng
Hạng 1Vũ khí Excellent 2 Bậc 6 cường 10 thêm 71
Pha Lê Thần Lực45
Thẻ Đổi Báu Vật12
Hạng 2 - 3Vũ khí Excellent 2 Bậc 61
Pha Lê Thần Lực40
Thẻ Đổi Báu Vật6
Hạng 4 - 6Vũ khí Excellent 1 Bậc 61
Pha Lê Thần Lực35
Thẻ Đổi Báu Vật5
Hạng 7 - 10Pha Lê Thần Lực30
Thẻ Đổi Báu Vật3
Hạng 11 - 20Pha Lê Thần Lực10
Thẻ Đổi Báu Vật2
Số bậc ≥ 1Pha Lê Thần Lực10
Thẻ Đổi Báu Vật1
Túi Gem Khóa10

Ngày 4 - Đua Top Xếp Hạng Thần Khí

HạngPhần thưởngSố lượng
Hạng 1Giày Excellent 2 Bậc 6
cường 10 thêm 7
1
Tinh Hoa Sưu Tập-Trung900
Thẻ Đổi Báu Vật12
Hạng 2 - 3Giày Excellent 2 Bậc 61
Tinh Hoa Sưu Tập-Trung800
Thẻ Đổi Báu Vật6
Hạng 4 - 6Giày Excellent 1 Bậc 61
Tinh Hoa Sưu Tập-Trung700
Thẻ Đổi Báu Vật5
Hạng 7 - 10Tinh Hoa Sưu Tập-Trung600
Thẻ Đổi Báu Vật3
Hạng 11 - 20Tinh Hoa Sưu Tập-Trung200
Thẻ Đổi Báu Vật2
Lực chiến thần khí ≥ 4500Tinh Hoa Sưu Tập-Trung200
Thẻ Đổi Báu Vật1
Túi Gem Khóa10

Ngày 5 - Đua Top Xếp Hạng Bảng Sưu Tập

HạngPhần thưởngSố lượng
Hạng 1Quần Excellent 2 Bậc 6 cường 10 thêm 71
Ngọc Life66
Thẻ Đổi Báu Vật12
Hạng 2 - 3Quần Excellent 2 Bậc 61
Ngọc Life59
Thẻ Đổi Báu Vật6
Hạng 4 - 6Quần Excellent 1 Bậc 61
Ngọc Life52
Thẻ Đổi Báu Vật5
Hạng 7 - 10Ngọc Life45
Thẻ Đổi Báu Vật3
Hạng 11 - 20Ngọc Life15
Thẻ Đổi Báu Vật2
Lực chiến sưu tập ≥ 10000Ngọc Life15
Thẻ Đổi Báu Vật1
Túi Gem Khóa10

Ngày 6 - Đua Top Xếp Hạng Thuộc Tính Tăng Thêm

HạngPhần thưởngSố lượng
Hạng 1Mũ Excellent 2 Bậc 6 cường 10 thêm 71
Ngọc rèn16
Thẻ Đổi Báu Vật12
Hạng 2 - 3Mũ Excellent 2 Bậc 61
Ngọc rèn14
Thẻ Đổi Báu Vật6
Hạng 4 - 6Mũ Excellent 1 Bậc 61
Ngọc rèn12
Thẻ Đổi Báu Vật5
Hạng 7 - 10Ngọc rèn10
Thẻ Đổi Báu Vật3
Hạng 11 - 20Ngọc rèn4
Thẻ Đổi Báu Vật2
Trang bị có tổng tăng thêm ≥ 20Ngọc rèn4
Thẻ Đổi Báu Vật1
Túi Gem Khóa10

Ngày 7 - Đua Top Xếp Hạng Cường Hóa

Khi cường hóa sẽ tăng sao cho trang bị.

HạngPhần thưởngSố lượng
Hạng 1Vũ khí Excellent 2 Bậc 7 cường 10 thêm 71
Quà Thần Khí9
Thẻ Đổi Báu Vật12
Hạng 2 - 3Vũ khí Excellent 2 Bậc 7 1
Quà Thần Khí8
Thẻ Đổi Báu Vật6
Hạng 4 - 6Vũ khí Excellent 2 Bậc 61
Quà Thần Khí7
Thẻ Đổi Báu Vật5
Hạng 7 - 10Quà Thần Khí6
Thẻ Đổi Báu Vật3
Hạng 11 - 20Quà Thần Khí2
Thẻ Đổi Báu Vật2
Trang bị có tổng sao ≥ 75Quà Thần Khí2
Thẻ Đổi Báu Vật1
Túi Gem Khóa10

Nay xin thông báo để quý Mutizen kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý Mutizen có thể gửi thông tin đến trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 để được hỗ trợ sớm nhất.