Sự kiện

Trang bị Đại Thiên Sứ

Quý anh hùng Mutizen thân mến!

Đến với bản cập nhật Thánh Địa Thiên Sứ, quý anh hùng sẽ có cơ hội kích hoạt những bộ trang bị hoàn toàn mới vô cùng uy lực - Arch Angel Đại Thiên Sứ. Chi tiết như sau:

MU Online Web

MU Online Web

  • Thời gian: Sau bảo trì cập nhật ngày 27/04/2019.
  • Điều kiện: Nhân vật cấp 340 trở lên.
  • Ở mỗi vị trí khác nhau, thì điều kiện kích hoạt khác nhau.
  • Một số hình ảnh minh họa về trang bị mới:
  • Tăng Bậc

MU Online Web

  • Phụ Ma

MU Online Web

  • Chú Linh

MU Online Web