Sự kiện

Phó bản mới


Phó bản

CHIẾN VÔ TẬN

Thông tin chung

  • Điều kiện mở: Cấp 401 trở lên.

Quy tắc chung

  • Sau khi tiêu diệt Boss trong Phó bản tự động đến Ải tiếp theo, đến khi thời gian đếm ngược kết thúc sẽ kết thúc khiêu chiến.
  • Tùy theo thời gian, ải sẽ nhận điểm Huy Chương Khiêu Chiến khác nhau.