Sự kiện

Cánh Bậc 4


Bay lượn khắp chân trời
Cánh Bậc 4 chính thức ra mắt!

Khởi nguyên từ sự tìm kiếm Ma pháp với lòng thành kính, khiêm tốn, ham học hỏi, dũng cảm chất vấn ma đạo lý luận, mới có thể nhận được Cánh ma lực thuần túy mạnh nhất.

Thông tin chung

  • Điều kiện mở: Cấp 420 trở lên (Master cấp 20)

Công thức cách ghép cánh bậc 4

5 cách ghép cánh Bậc 4Nguyên liệu cần để ghép cánh bậc 4
Cánh Bậc 4 (nguyên tố ngẫu nhiên)Ngọc Creation x5Lông Vũ Hộ Thần x1Mảnh Phù Văn Nguyên Tố x10Ấn ghép cánh x 5
(trang 3 trong shop Tr. Thành)
Ngọc Bless x100
Ngọc Soul x20
Ngọc Life x30
Cánh Bậc 4 nguyên tố LửaNgọc Creation x5Lông Vũ Hộ Thần x1Phù Văn Hủy Diệt x1
(có thể ghép hoặc mua trong trang 2 shop Tr.Thành)
Ấn ghép cánh x 5
(trang 3 trong shop Tr. Thành)
Ngọc Bless x100
Ngọc Soul x20
Ngọc Life x30
Cánh Bậc 4 nguyên tố BăngNgọc Creation x5Lông Vũ Hộ Thần x1Phù Văn Tiêu Diệt x1
(có thể ghép hoặc mua trong trang 2 shop Tr.Thành)
Ấn ghép cánh x 5
(trang 3 trong shop Tr. Thành)
Ngọc Bless x100
Ngọc Soul x20
Ngọc Life x30
Cánh Bậc 4 nguyên tố ĐộcNgọc Creation x5Lông Vũ Hộ Thần x1Phù Văn Xâm Thực x1
(có thể ghép hoặc mua trong trang 2 shop Tr.Thành)
Ấn ghép cánh x 5
(trang 3 trong shop Tr. Thành)
Ngọc Bless x100
Ngọc Soul x20
Ngọc Life x30
Cánh Bậc 4 nguyên tố ĐiệnNgọc Creation x5Lông Vũ Hộ Thần x1Phù Văn Lôi Điện x1
(có thể ghép hoặc mua trong trang 2 shop Tr.Thành)
Ấn ghép cánh x 5
(trang 3 trong shop Tr. Thành)
Ngọc Bless x100
Ngọc Soul x20
Ngọc Life x30

Nguồn ra Lông Vũ Hộ Thần

  • Có 3 cách ghép Lông Vũ Hộ Thần (tham khảo số lượng vật phẩm cần ghép trong tính năng Ghép cánh)
Chọn 1 trong 3 cách ghépNguyên liệu cần để ghép Lông Vũ Hộ Thần
Cách 1Ngọc Creation x5Ấn ghép cánh x 5
(trang 3 trong shop Tr. Thành)
Ngọc Bless x100
Ngọc Soul x20
Ngọc Life x30
Lửa AndesBlue FeatherCánh bậc 3
Cách 2Ngọc Creation x5Ấn ghép cánh x 5
(trang 3 trong shop Tr. Thành)
Ngọc Bless x100
Ngọc Soul x20
Ngọc Life x30
Đá Ancestor
(hạng 1, hạng 2 sát thương Boss liên sv và Boss Lv421 trở lên)
Cánh bậc 3 
Cách 3Ngọc Creation x5Ấn ghép cánh x 5
(trang 3 trong shop Tr. Thành)
Cánh bậc 4

Nguồn ra Mảnh Phù Văn và Phù Văn

  • Mảnh Phù Văn:  diệt boss tại bản đồ Swamp of Peace, Akaron có cơ hội nhận.
  • Phù Văn:
    • Ghép từ 50 Mảnh Phù Văn + 1 Ngọc Chao, nhận 1 Phù Văn có nguyên tố ngẫu nhiên (lửa, băng, độc, điện)
    • Hoặc mua tại trang 2 shop Tr.Thành